วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

สารป้องกันและกำจัดปลวก กำจัดแมลง


Bookmark and Share


สารป้องกันและ กำจัดปลวก แมลง เพื่อการสาธารณสุข

ชื่อการค้า : ซันตาน่า


ชื่อสามัญ : ฟิโฟรนิล (FEPRONIL) 5%คุณสมบัติของ ซันตาน่า 5 SC
  • เป็นสารออกฤทธิ์ป้องกันและ กำจัดปลวก 2 ทาง คือกินตายและสัมผัสตาย
  • ไม่เป็นสารขับไล่ปลวก ทำให้ปลวกไม่สามารถรับรู้ได้ว่าบริเวณนั้นมีสารเคมีและสามารถส่งต่อไปยัปลวก ตัวอื่นๆ
  • ไม่มีกลิ่นและค่า LD50 สำหรับพิษทางปากของหนู > 1,999 ม.ก./ก.ก
อัตราการใช้ผสมซันตาน่า 5 SC 1 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร


คุณสมบัติพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะที่เหนือกว่าของ

อาเจนด้า

· ปกป้องคุ้มครองบ้านจากปลวกได้นาน


· เคมีใช้อัด/ราดดิน ชนิดเดียวที่สามารถควบคุม กำจัดปลวก ได้หมดทั้งรัง


· ออกฤทธิ์ กำจัดปลวก หมดทั้งรังได้เร็วกว่าการใช้เหยื่อ


· ให้ผลในการควบคุม กำจัดปลวก ได้ 100%


· ออกฤทธิ์ฆ่า ปลวก แบบไม่ไล่ ปลวก ปลวกจะไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่


· ประสิทธิภาพสูง กำจัดปลวก ได้ทุกสายพันธุ์


· ชนิดเดียวที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัย และทดสอบมากกว่าชนิดอื่นใดทั้งหมด


· มีหลักฐานการพิสูจน์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพ กำจัดปลวก ได้ดีจริง


· ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม


· มาตรฐานใหม่ของการป้องกัน กำจัดปลวก ยุคปัจจุบัน


สเป็คต้า 50 ทีซีคุณสมบัติเด่นของ สเป็คต้า 50 ทีซี


1. กำจัดปลวก แบบตายต่อเนื่อง ตายหมดทั้งรัง และป้องกันได้ยาวนาน


2. เป็นสารไม่ไล่ ปลวก ออกฤทธิ์ กำจัดปลวก โดยการสัมผัสและการกิน


3. สามารถยึดเกาะติดดินได้ดี ทนต่อการถูกชะล้าง


4. ใช้สารออกฤทธิ์น้อย (0.05%) แต่ป้องกันและ กำจัดปลวก ได้ดี


5. มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อาศัย


6. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


ไบทริน 50 ทีซี

1. ป้องกันและ กำจัดปลวก ใต้ดินได้ยาวนานที่สุดในปัจจุบัน


2. ไม่ไล่ปลวก เพราะมีส่วนผสมของน้ำมันธรรมชาติ ออกฤทธิ์ กำจัดปลวก โดยการกินและ


สัมผัสตาย


3. ใช้สารออกฤทธิ์น้อย (0.025%) แต่ป้องกันและ กำจัดปลวก ได้ดีกว่าเคมีทั่วไป


4. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่สะสมในร่างกายคน


5. ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย


เทอร์มิน่า


คุณสมบัติเด่นของ เทอร์มิน่า


1. เป็นสารไม่ขับไล่ ปลวก เนื่องจากผลิตในสูตร SL ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ด้วย


คุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่


2. ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี ทนต่อการถูกชะล้าง


3. ใช้สารออกฤทธิ์น้อย (0.05%) แต่สามารถป้องกัน กำจัดปลวก ได้


4. สามารถส่งต่อจาก ปลวก ตัวที่ได้รับไปยัง ปลวก ตัวอื่นๆ ได้


5. มีความปลอดภัยสูง ค่าความเป็นพิษ (LD50) 4.300.0025 mg/kg


6. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสารป้องกัน และกำจัดปลวก

ฟีเวอร์


ไม่มีกลิ่น ประสิทธิภาพสูง
  • ออกฤทธิ์นาน

  • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

  • ยึดผิวดินได้ดี ทนต่อการชะล้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น